Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn - sứ mệnh

MỤC TIÊU CÔNG TY :

Trở thành một công ty chuyên phân phối các sản phẩm tiêu dùng cho gia đình và cũng là người bạn tốt nhất của các bà  nội trợ tại thị trường miền nam.

TIÊU CHÍ  ĐỀ RA :

Hướng tới khách hàng làm trung tâm.
Luôn đổi mới và sáng tạo.
Chuyên nghiệp hoá
Tốc độ chính xác và minh bạch
Đoàn kết và hợp tác